$0.00
0 ₪0.00

הסכם פרטיות

Fresh n 'Easy. שומרת על הפרטיות של כל הלקוחות אשר גולשים באתר שלה. המחויבות הטרייה לפרטיות עומדת בתנאים החלים על הגנת הפרטיות על מידע אישי ועל כל המסמכים האלקטרוניים.

Fresh n 'Easy מכבדת את כל המידע האישי אשר בשליטתה. מידע אישי כולל את כל המידע שסופק על ידי הצרכן, כולל אך לא רק את שם הלקוח, כתובת הבית או העסק, מספר הטלפון, כתובת הדואר האלקטרוני ומידע על הרכישה.

Fresh n 'Easy היא אחראית ללקוחות עבור כל מידע אישי שהם מציבים באתר. כמו כן, היא נושאת באחריות לכל מידע אישי שהיא מעבירה לגורמי צד שלישי מורשים, כגון ספקים חיצוניים, עובדיה, שותפיה וכל סוכן חיצוני המזוהה עם האתר, אשר עשוי להיות בעל גישה למידע האישי.

Fresh n 'Easy קבעה את אמצעי האבטחה החוזיים, הטכנולוגיים והפיזיים הדרושים להגנה על מידע אישי מפני כל אובדן או גניבה, לרבות גישה, העתקה או גילוי בלתי מורשים.

Fresh n 'Easy משתמשת וחושפת מידע אישי רק למטרות הבאות:

  • כדי לבצע פעולות של העסק שלה, כגון תקשורת עם לקוחות לגבי רכישות או חששות,
  • כדי לספק שירותים ומוצרים,
  • כדי לפתח ולשפר מוצרים ושירותים עבור הלקוחות,
  • לאמת את זהות הלקוח למטרות עסקיות על מנת למזער את הסיכון לטעויות או להונאות בעת עיבוד עסקאות.

Fresh n 'Easy לא תשתמש או תמסור מידע אישי של הלקוח ללא הסכמת הלקוח, אלא אם הדבר מותר או נדרש על פי דין ורק באמצעים סבירים ומשפטיים.

אם יש לך שאלות או חששות בנוגע למחויבות הפרטיות שלנו בכל הנוגע למידע אישי או לכל עניין אחר, צור קשר עם החברה שלנו. Fresh n 'Easy תחקור את כל התלונות בכתב לנקוט בצעדים המתאימים כדי להתמודד עם הבעיה.